Otwarcie przedszkola od 18 maja

 

Od dnia 18 maja br. otwieramy przedszkole w obowiązującym reżimie sanitarnym.

Do przedszkola przyjęte będą dzieci, których rodzice złożyli stosowny wniosek oraz oświadczenie.

W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu,

dzieci pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,

którzy realizują zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa (zobacz/pobierz) oraz organizacją pracy placówki w czasie pandemii

oraz o punktualne przyprowadzanie dzieci i cierpliwość podczas przyprowadzania i odbierania dzieci.